JE MOŽNÉ POSTAVIŤ SAMU SEBA NA PRVÉ MIESTO VO SVOJOM ŽIVOTE A ZÁROVEŇ ZOSTAŤ LÁSKAVÁ A POMÁHAJÚCA? 

JE MOŽNÉ ŽIŤ SVOJ VYSNÍVANÝ ŽIVOT?

Som presvedčená, že je. 
Trvalo mi pomerne dlho, kým som našla cestu. 
Pochopila som, že rovnováhu v živote dokážeme nastoliť len vtedy, ak za svoj život prevezmeme plnú zodpovednosť. 
Staneme sa hlavnou postavou a zároveň režisérom svojho života. 
Pridáte sa?